torstai 12. tammikuuta 2017

Turuntien varteen laatukäytävä

Houtenin keskustan pääkadulla pyöräily on eroteltu selkeästi eri tasoon kuin kävely. Samaa on käytetty Leppävaaran alikulussa. Entä jos koko Leppävaaran ohi menevä näyttäisi tulevaisuudessa tältä?Kuva Kalle Vaismaa, Kulkulaari CC BY.
Ensimmäisessä   vaiheessa   kaksisuuntaiset   pyörätiet   Helsingin   rajalta   Leppävaaran   aseman alikulkutunneliin asti toteutetaan jakamalla pyöräilylle oma alue nykyisistä yhdistetyistä kevyen liikenteen väylistä tiemerkinnöin. Toisessa vaiheessa rakennetaan tasoerottelu, lukuun ottamatta Kehä I:n alitusta, joka on erityiskuljetusten reitti. Tällä kohtaa ei voida rakentaa tasoeroa, joten erottelu tulee toteuttaa tiemerkinnöin sekä käyttäen punaista asfalttia. Reitillä on tunnistettu vaaralliseksi pyöräilijöiden nopeusero jalankulkijoihin suhteutettuna (Suur-Leppävaaran asukasfoorumi. Kävelyn ja pyöräilyn vaaranpaikkoja Suur-Leppävaarassa )

HSL:n laatureittiohjeen mukaan aluekeskuksissa pääpyörätiet tehdään erillisinä pyöräteinä kantakaupungin tapaan. Helsingin seudun pääpyöräilyverkon ja laatukäytävien määrittely 2011