tiistai 30. toukokuuta 2017

Suunnitellulla verkolla saavutettava hyöty

Suunnitelmassa esitetään kuinka nykyisestä epäselvästä yhdistettyjen kevyen liikenteen väylien muodostamasta kokonaisuudesta luodaan laadukas pyöräilyverkosto mahdollisimman pienin kustannuksin. Merkittävimmät keinot ovat siirtyminen sekaliikenteeseen pyöräilyn perusratkaisuna
sekä luomalla pääyhteyksien varrelle yhdensuuntaiset pyöräkaistat tai tiet. Suurimmassa osassa tarvittavat ratkaisut voidaan toteuttaa liikennemerkkejä muuttamalla sekä tiemerkinnöin.
Toteuttamalla kerralla modernit pyöräilyliikenteen suunnitteluvaatimukset täyttävä verkko kattavalle, mutta rajatulle alueellle luodaan Espooseen kokeilu siitä kuinka pyöräilyn infrastuktuurin tason nosto vaikuttaa liikenneverkkoon, ihmisten käyttäytymiseen ja asuinympäristöön. Tätä voidaan mitata esimerkiksi sopivilla kyselyillä.
Luomalla Pohjois-Leppävaaraan tämän suunnitelman mukainen verkko saavutetaan Espoon pyöräilyn edistämisohjelman vaatimukset. Vaikka pitäytyminen kevyissä ja edullisissa ratkaisuissa jättää suunnitelmaan aukkoja, sillä saadaan silti luotua alueesta kaikille liikennemuodoille viihtyisä, sujuva ja turvallinen. Lisäksi asumisviihtyvyys paranee rajoittamalla autoliikenteen nopeuksia. Suunnitelmassa luotu verkko lisää antaa Leppävaaran alueelle merkittävän kilpailuedun pääkaupunkiseudun kaupunkikeskusten joukossa sekä luo Leppävaarasta merkittävän valtakunnallisen esimerkin pyöräilyyn ja kävelyyn keskittyvästä kaupunginosasta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti